Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1269Opora cizí stavby

Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržování zdí nebo podpěr, není však povinen k podpěře panujícího pozemku.