Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2723

Ujedná-li se jen, co má být do společnosti celkem vloženo, přispěje každý ze společníků rovným dílem.