Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2576

Po vydání náložného listu má právo na vydání zásilky osoba oprávněná k tomu podle náložného listu.