Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2658

Provedení kontroly se nedotýká právních poměrů mezi objednatelem a jinými osobami, zejména osobami, jimž je předmět kontroly určen nebo od nichž pochází.