Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1246

Právo stavby nelze omezit rozvazovací podmínkou; byla-li rozvazovací podmínka ujednána, nepřihlíží se k ní.