Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1002Držba jiných práv

Pro držitele jiných práv platí § 996 až 1001 přiměřeně.