Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 574

Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné.