Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2419

Závazek zanikne, pokud věc nebude skladovateli předána k uskladnění v ujednané době, jinak do šesti měsíců od uzavření smlouvy.