Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2444

Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost na účet jiného.