Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2162

Připouští-li to povaha koupě, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby byly předvedeny její funkce.