Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2223

Strana, která nájem vypoví, poskytne druhé straně přiměřené odstupné.