Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1443

Při skončení správy učiní správce s účinky zavazujícími beneficienta vše, co je vzhledem k tomu nutné nebo co je nezbytné k zamezení ztráty.