Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 392

Rozhodnutí o změně právní formy nabývá účinnosti dnem zápisu do veřejného rejstříku.