Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 551

O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.