Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1067

Strom náleží tomu, z jehož pozemku vyrůstá kmen. Vyrůstá-li kmen na hranici pozemků různých vlastníků, je strom společný.