Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 3014

Obětuje-li se něčí věc v nouzi, aby se odvrátila větší škoda, dá každý, kdo z toho měl užitek, poškozenému poměrnou náhradu.