Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1538

Kdo sepisuje veřejnou listinu o závěti, přesvědčí se, zda se projev poslední vůle děje s rozvahou, vážně a bez donucení.