Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2604

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.