Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1718

Spravoval-li zcizitel pozůstalost dříve, než byla nabyvateli vydána, je vůči nabyvateli zavázán jako příkazník.