Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2681Vkladní list

Vkladním listem příjemce vkladu potvrzuje pevný jednorázový vklad na dobu určitou ve výši vkladním listem uvedené.