Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 970

Pěstounská péče zaniká nejpozději, nabude-li dítě plné svéprávnosti, jinak jeho zletilostí.