Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 816

Souhlas k osvojení pozbude účinnosti vždy, nedojde-li k osvojení do šesti let ode dne, kdy byl souhlas dán.