Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1438

Činnost správce skončí odstoupením, odvoláním, omezením svéprávnosti osoby dosud svéprávné, nebo osvědčením úpadku správce.