Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2478

Vznikne-li na převzaté zásilce při obstarávání přepravy škoda, zasílatel ji nahradí, neprokáže-li, že škodu nemohl odvrátit.