Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2761

Pojistný zájem je oprávněná potřeba ochrany před následky pojistné události.