Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2421

Skladovatel věc pojistí, bylo-li to ujednáno nebo odpovídá-li to zvyklostem.