Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 404Název ústavu

Název ústavu musí obsahovat slova „zapsaný ústav“, postačí však zkratka „z. ú.“