Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 845

Nezrušitelné osvojení nebrání tomu, aby osvojenec byl opětovně osvojen.