Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1497

Zůstavitel musí svou vůli projevit tak určitě, že nestačí, aby jen přisvědčil návrhu, který mu byl učiněn.