Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1390

Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky, které svědčí zástavní právo.