Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1905

Narovnání, kterým mají být mezi stranami upravena veškerá práva, nelze vztahovat k takovým právům, která byla vyloučena, ani k právům, která strany zřejmě nemohly mít na mysli.