Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 604

Změna v osobě věřitele nebo dlužníka nemá vliv na běh doby nebo lhůty.