Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2216

Umožní-li nájemce užívat věc třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby věc užíval sám.