Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 345

Zakazuje se snížit nadační kapitál na částku nižší než 500 000 Kč.