Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2624Nebezpečí škody

Zhotovuje-li se objednateli stavba na objednávku, nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo i jinak.