Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2955

Nelze-li výši náhrady škody přesně určit, určí ji podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu soud.