Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 170

Kdo rozhodl o zrušení právnické osoby s likvidací, může rozhodnutí změnit, dokud ještě nedošlo k naplnění účelu likvidace.