Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2669

Platební účet upravuje jiný zákon. Jiný zákon rovněž upravuje převody peněžních prostředků na účtu, který není platebním účtem, jestliže se jedná o platební transakci podle jiného zákona.