Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1935

Plní-li dlužník pomocí jiné osoby, odpovídá tak, jako by plnil sám.