Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 505

Součást věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí.