Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 305

Vnitřní poměry fundace upravuje její statut.