Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2143

Povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením smlouvy s koupěchtivým.