Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 887

Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.