Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1150

Rozdělení společné věci není na újmu osobě, která má věcné právo ke společné věci.