Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 195

Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.