Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 834

Bylo-li osvojeno dítě, které je rodičem, vztahují se účinky osvojení i na jeho dítě.