Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1082Společné ustanovení

Kdo je povinen poskytnout při zpracování nebo smísení náhradu jiné osobě, nemá povinnost plnit více, než kolik by byl povinen plnit při bezdůvodném obohacení.