Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2347

Pacht ujednaný na dobu neurčitou lze vypovědět v dvanáctiměsíční výpovědní době.