Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 1859

Podnikatel vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.