Občanský zakoník

89/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 2013

Nikdo není povinen přijmout věc jako jistotu do částky vyšší, než kolik činí dvě třetiny obvyklé ceny.